Liczba odwiedzin strony: 57700 Osób na stronie: 6
 

Kusz Roman. Kancelaria adwokacka

 
 
Kusz Roman. Kancelaria adwokacka
 
Kościuszki 2
40-048 Katowice
Profesja:   adwokat

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2005 Nr 210 poz. 1750 - Zm.: rozporządzenie w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 20 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 27 października 2005 r.) Na podstawie art. 134 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: § 1.  W rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w...
Monitor Polski 2001 Nr 7 poz. 119 - Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2001 r
OBWIESZCZENIE PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO z dnia 19 lutego 2001 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2001 r. (M.P. z dnia 28 lutego 2001 r.) Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636 oraz z 2000 r. Nr 45, poz. 531) ogłasza się, co...